Contacts

Address:

603950, Nizniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Nizniy Novgorod, Ul. the Vaneeva, D. 121 On map

Phone:

+7 (831) 202-23-80 around the clock Call

Email:

reception@hotelsova.ru Write